حمایت از کالای ایرانی

دانشگاه اردن (GJU)

دانشگاه اردن (GJU)

دانشگاه ژاندارک آلمان (GJU) یک دانشگاه عمومی است که در سال 2005 براساس توافقنامه بین وزارت امور خارجه اردن و آلمان از طریق یک حکم صادر شده توسط شاه عبدالله دوم اردن تاسیس شده است. وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان (BMBF) و خدمات خدمات آموزشی علمی آلمان (DAAD) از GJU از زمان تأسیس آن حمایت کرده اند.

GJU برنامه هایی را که پس از دانشگاه های علوم کاربردی آلمان (Fachhochschulen) طراحی شده اند، ارائه می دهد. برنامه تبادل یک ساله در آلمان بخش اجباری برنامه های مطالعه در GJU است که طی آن دانش آموزان یک ترم در یک دانشگاه و یک دوره کارآموزی در آلمان می گذرانند.
Arabtem به دلیل نقش آن در تسهیل دانش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا اصطلاح فنی را در چهار زبان ارائه می دهد و همچنین تعاریف و توضیحات در زبان عربی است که می تواند برای دانش آموزان و استادان دانشگاه مفید باشد. GJU به عنوان یک همکار برای پروژه Arabtem انتخاب شد؛ زیرا به عنوان یک پل بین جهان عرب و آلمان و شبکه های دانشگاه ها، سازمان ها و پروژه ها در اردن و منطقه عمل می کند. آن را با Arabtem همکاری می کند و دفتر پروژه عربیترم را در محوطه دانشگاه خود راه اندازی کرده است.

اخبار و اطلاعیه ها