حمایت از کالای ایرانی
انگلیسی فارسی آلمانی فرانسوی عربی مرجع لغت
sludge gas گاز لجن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373
specific resistance to filtration مقاومت مخصوص در مقابل صاف کردن - - - فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب سال 1373