حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی activated sludge plant
آلمانی Belebungsanlage [f.]
فرانسوی installation d'activation des boues[f.]
عربی محطة معالجة بالحمأة المنشَّطة
فارسی تصفیه خانه فاضلاب لجن فعال
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر
اعتبار لغت