حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Orthogonal
آلمانی -
فرانسوی Statistiquement indépendant
عربی -
فارسی متعامد
توضیحات اگر دو متغیر تصادفی یا دوتابع خطی از نظر آماری مستقل باشند، آن دوتابع یا آن دو متغیر را نسبت به هم متعامد می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت