حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Fluctuations
آلمانی -
فرانسوی Fluctuation
عربی -
فارسی نوسان
توضیحات 1- حرکت به‌طرف بالا یا پایین اقلام متوالی یک سری از اعداد یا مشاهدات عددی را نوسان‌ می‌گویند.
2- تغییر یک آمار از نمونه‌ای به نمونه دیگر را نوسان نمونه‌گیری می‌نامند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت