حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Compensating error
آلمانی -
فرانسوی Erreur compensatrice
عربی -
فارسی اشتباه جبران‌کننده
توضیحات اشتباهی را که وقوع آن در جهت جبران کردن کمی یا زیادی یک اشتباه نظیر خودش است اشتباه‌جبران‌کننده گویند.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت