حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Base
آلمانی -
فرانسوی Base
عربی -
فارسی پایه
توضیحات پایه عدد یا مقداری است که به عنوان عنصر مراجعه استاندارد به‌کار برده می‌شود. پایه ممکن‌است به شکل مخرج در محاسبه نسبت یا درصد دیده شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت