حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Attribute
آلمانی -
فرانسوی Attribut
عربی -
فارسی نعمت یا آتریبوت
توضیحات نعمت صفت کیفی یک فرد است که معمولا برای تشخیص از یک متغیر یا صفت کمی به‌کارمی‌رود مثلا در مورد انسان جنس یک آتریبوت است اما سن یک متغیر است‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت