حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Approximation error
آلمانی -
فرانسوی Erreur d'approximation
عربی -
فارسی اشتباه تقریب
توضیحات اشتباهی است که از تقریب در محاسبات عددی ناشی می‌شود و ربطی به سایر انواع اشتباه مثلا اشتباه نظری مشاهده ندارد مثل اشتباه گرد کردن‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت