حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Approximate
آلمانی -
فرانسوی Approximatif, approché
عربی -
فارسی تقریبی
توضیحات مقدار تقریبی یک عدد مقداری است که به مقدار دقیق آن نزدیک است اما کاملا مساوی آن‌نیست‌.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت