حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ‌Accuracy
آلمانی -
فرانسوی Exactitude
عربی -
فارسی صحت
توضیحات به طور کلی صحت دلالت بر نزدیکی برآوردها به مقادیر حقیقی یا واقعی می‌نماید برخلاف دقت‌که دلالت بر نزدیکی نسبی یا ظاهری به مقدار حقیقی می‌کند.
به یک مفهوم خاص کلمه صحت با معانی زیر نیز به‌کار می‌رود:
(1)- اگر همراه با برآوردکننده به‌کار رود معنی نا اریبی می‌دهد.
(2)- وقتی راجع به معکوس اشتباه معیار صحبت می‌شود معنی دقت می‌دهد ولی هیچ‌یک از دومعنی اخیر برای صحت پیشنهاد نمی‌شود.
مجموعه آبیاری و زهکشی
مرجع فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت