حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی ammonium removal
آلمانی Ammoniumelimination [f.]
فرانسوی élimination de l'ammonium [f.]
عربی تخلّص من الأمونيوم
فارسی حذف آمونیاک
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت