حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی alternate operation
آلمانی Betrieb, wechselweiser [m.]
فرانسوی service alternant [m.]
عربی تشغيل تَناوُبيّ
فارسی بهره برداری متناوب
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت