حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی alpha factor
آلمانی Sauerstoffzufuhrfaktor [m.]
فرانسوی facteur alpha [m.]
عربی عامِل الإمداد بالأكسجين
فارسی ضریب آلفا
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت