حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی alignment
آلمانی Trasse [f.]
فرانسوی tracé [m.]
عربی مُحاذاة
فارسی هم ترازی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر
اعتبار لغت