حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی algicide
آلمانی Algizid [n.]
فرانسوی algicide [m.]
عربی مُبيد الطحالب
فارسی جلبک کش
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت