حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی algal bloom
آلمانی Algenwachstum [n.]
فرانسوی prolifération des algues [f.] /efflorescence algale
عربی نمو الطحالب
فارسی جلبک شکفی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت