حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی acid, hydrochloric
آلمانی Salzsäure [f.]
فرانسوی acide chlorhydrique [m.]
عربی حَمْض كلور الماء
فارسی اسید، هیدروکلریک
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت