حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی air blower; blower
آلمانی Gebläse [n.]
فرانسوی soufflerie [f.]; soufflante [f.]
عربی نافِخة (هواء)
فارسی دمنده هوا، دمنده
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر
اعتبار لغت