حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی agent, oxidising
آلمانی Oxidans [n.]
فرانسوی oxydant [m.]
عربی مُؤكْسِد
فارسی عامل، اکسیداسیون
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت