حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aesthetics
آلمانی ästhetisch
فرانسوی esthétique
عربی جَماليّ
فارسی پسندایی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت