حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aerator, submerged
آلمانی Tauchbelüfter [m.]
فرانسوی aérateur immergé [m.]
عربی مُهَويّة غاطسة
فارسی هواده، مستغرق
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر
اعتبار لغت