حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aeration zone / suspended water zone / unsaturated zone
آلمانی Lufteinwirkungszone [f.]
فرانسوی zone d'aération
عربی نِطاق التهوية
فارسی ناحیه هوادهی/ ناحیه مواد معلق و آب/ ناحیه غیر اشباع
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت