حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aeration zone; suspended water zone
آلمانی ungesättigte Zone
فرانسوی zone, non saturée [f.]
عربی مِنطقة غيرُ مُشَّبعة
فارسی ناحیه هوادهی، ناحیه مواد معلق و آب
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت