حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aeration, tapered / step aeration
آلمانی Belüftung, abgestufte [f.]
فرانسوی aération étagée [f.]
عربی تهوية متدرِّجة
فارسی هوادهی، کاهشی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت