حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی absorbing complex / exchange complex
آلمانی Austauschkomplex [m.]
فرانسوی complexe absorbant [m.]
عربی مُركَّب امتصاص
فارسی ترکیبات جاذب/ اجزاء تباد ل یون
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت