حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aeration system/plant
آلمانی Entlüftungsanlage [f.]
فرانسوی installation d'aération, de ventilation [f.]
عربی نِظام نَزْع الهواء
فارسی سیستم هوادهی/ تصفیه خانه
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت