حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aggregate
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سنگدانه
توضیحات مصالح تشکیل شده از ذرات معدنی مجزا از هم در سایز و توزیع مشخص و تولید شده از ماسه، شن و تخته سنگ یا گدازه آتشفشانی با استفاده از یک یا چند فرآیند زیر: استخراج، سرند نمودن، انفجار و خرد نمودن. اندازه دانه درشت آن در بر روی الک شماره 4 (4.75 میلی‌متر) و یا شماره 8 (2.36 میلی‌متر) باقی می‌ماند. و نوع دانه ریز آن از الک شماره 4 یا 8 عبور می‌کند.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت