حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aggrading river
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی رودخانه رسوبگذار / فرارفتی/ ترازافزا
توضیحات رودخانه‌ای که براثر ته نشست رسوب، به‌تدریج درحال تراز افزایی بستر می‌باشد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت