حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aggraded floodplain
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی سیلابدشت فرارفتی
توضیحات دشت وسیعی که درطول سالیان طولانی بر اثر ته نشست رسوب حاصل از فرونشست سیلآب‏ها تراز افزایی کرده و به حوضه رسوب پایدار تبدیل می‌شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت