حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Affluent
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی رودک / رودچه / جریان درون ریز
توضیحات یک آبراهه فرعی (یا جریان آن) که به رودخانه اصلی یا بزرگ‌تر و یا دریاچه بریزد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت