حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Affected society
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی افراد تحت تاثیر / جامعه متاثر
توضیحات به Affected community مراجعه شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت