حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Affected person
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی فرد تحت تاثیر / فرد ذینفع
توضیحات فردی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر وقوع یك رخداد قرار میگیرد، و در شرایط اضطراری (مانند رخداد سیل، آلایندگی و ...) نیاز به کمک فوری (شامل تخلیه یا جابجایی) دارد. همچنین، صاحب زمین و یا فردی که دارای حقابه بوده یا متقاضی دریافت حقابه ازمنابع آب است و از مدیریت منابع آب وآلاینده ‏ها در قلمرو استفاده خود متاثر می‌شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت