حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Aeration
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی هوادهی
توضیحات فرایند چرخش، اختلاط و یا حل شدن هوا در آب است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت