حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Advection
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی همرفتی / انتقال
توضیحات حركت و انتقال جرم ذرات مولفه‌های زیستی و شیمیایی (مانند آلاینده) در اثر سرعت (معمولا مولفه افقی سرعت) یا بده آب جاری در آب‌های پذیرنده است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت