حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Advanced treatment
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی پالایش پیشرفته / تصفیه پیشرفته
توضیحات فرایندهای تصفیه حاوی تركیبی از واحدهای عملیات فیزیكی، شیمیایی و زیستی (اضافه بر آنچه در فرایندهای تصفیه اولیه و ثانویه وجود دارد) كه برای حذف مواد مغذی، سمی یا دیگر آلاینده‌ها طراحی می‌شوند. فرایندهای تصفیه پیشرفته بر روی خروجی تصفیه ثانویه عمل كرده و با استفاده از فرایندهای مختلف نسبت به حذف مواد مغذی (شوره زایی و یا شوره زدایی)، ذرات معلق ریز (فیلتر شدن)، و مواد آلی غیر قابل تجزیه در این فرایندها BOD زیستی (جذب سطحی توسط كربن فعال) عمل می كنند. میزان حذف مواد معلق و معمولا 95 درصد، اضافه بر آنچه در تصفیه ثانویه صورت می‌گیرد، می‌باشد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت