حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Adjudication Act of Water Rights
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی قانون دادرسی حقابه‌ها‌
توضیحات قانون و دادرسی برای رسیدگی به حقابه‌‌های آب‌های سطحی و حریم رودخانه‏ ها است که مدعی پس از تایید دادگاه موفق به دریافت سند حقابه می‌شود و توانایی پیگیری حقوق خود را خواهد داشت.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت