حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Active storage capacity
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی ظرفیت ذخیره فعال
توضیحات ظرفیت کل قابل استفاده موجود برای ذخیره فصلی یا دوره ‏ای ،که برابر با تفاضل حجم مفید و حجم مرده سد می‌باشد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت