حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Acequia
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی نهر آبیاری
توضیحات واژه اسپانیایی برای یک آبراهه روباز (عموما خاکی) که با مشارکت مردمی برای آبیاری ساخته می‌شود.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت