حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Accretion of river bed level
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی افزایش تراز بستر
توضیحات افزایش یا بالاآمدگی تراز بستر آبراهه، که با روند آهسته و در دراز مدت ایجاد گردد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت