حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Accident
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی حادثه
توضیحات اتفاقی ناگهانی كه به واسطه آن افراد، دارایی ها یا محیط طبیعی و یا انسان ساخت دچار خسارت می‌شوند.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت