حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Acceptable flood risk
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی خطر قابل قبول سیلاب
توضیحات سطحی از خسارت بالقوه ناشی از رخداد سیل است كه یک جامعه آن را با توجه به شرایط موجود اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و محیطی، قابل قبول تلقى می‌کند.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت