حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abutment
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی تکیه‌گاه / کوله
توضیحات کناره نگهدارنده انتهای پل یا سازه دیگر (مانند سرریز، سد و ...) است، که سازه برآن تکیه داشته یا تماس دارد.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر
اعتبار لغت