حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abstraction of water
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی آبگیری / استحصال آب
توضیحات فرآیند مصرف یا استخراج آب از یک منبع طبیعی به منظور استفاده‏ های مختلف است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت