حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Absorption
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی جذب
توضیحات ورود آب به خاک یا سنگ‌ها. جذب سطحی مواد یا آلاینده‌ها بر روی ذرات رسوبی است. جریان گرانشی رودخانه‌ها به دره آبرفتی، به گودال‌ها یا دهانه‌های بزرگ است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت