حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Absolute territorial integrity
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی حاکمیت سرزمینی مطلق / حکمرانی سرزمینی مطلق
توضیحات نظریه حکمرانی مطلق بر آب‏ های مشترک بین دو یا چند کشور است، که مطابق آن یک کشور نباید با اجرای طرح های توسعه سبب تغییر در رژیم جریان آب (رودخانه و یا آب زیرزمینی) و تغییر در حقابه کشور پایین دست (و حتی کشور بالادست) گردد. این نظریه به دکترین هارمون (Harmon Doctrine) نیز مشهور است.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت