حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abrupt wave
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی موج ناگهانی
توضیحات موج ناشی از افزایش ناگهانی عمق یا تراز سطح آب. موج ممکن است به سمت پایین دست یا بالادست حرکت کند.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت