حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی Abandonment of water right
آلمانی -
فرانسوی -
عربی -
فارسی واگذاری حقابه / خاتمه حقابه
توضیحات قطع حقابه‌ای که به‌دلیل عدم استفاده آگاهانه حقابه‌دار در مدت قانونی یا قصد وی به واگذاری آن (به‌طورکامل یا بخشی) به فرد دیگر صورت می‌گیرد. همچنبن، خاتمه دادن به حق استفاده از همه یا بخشی از حقابه، به‌علت اراده حقابه‌دار جهت عدم استفاده از حقابه خود است. خاتمه حقابه دو شرط اصلی دارد: 1- دوره پایدار عدم استفاده از حقابه و 2- قصد چشم‌پوشی و رها کردن آن.
مجموعه مهندسی رودخانه
مرجع واژگان سامانه رودخانه (1399)
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت