حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی aeration, artificial
آلمانی Belüftung, künstliche [f.]
فرانسوی aération artificielle [f.]
عربی تهوية اصطناعية
فارسی هوادهی، مصنوعی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت