حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی A-B process
آلمانی Adsorptions-Belebungsverfahren (AB-Verfahren) [n.]
فرانسوی procédé d'adsorption par boues activées [m.]
عربی مُعالَجة مياه الصرف الصحيّ بالامتزاز واستخدام الحَمْأة النشيطة
فارسی فرایند تصفیه دو مرحله ای جذب سطحی- اکسایش زیستی
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت